Позбавлення усиновлювача батьківських прав

Позбавлення усиновлювача батьківських прав

Якщо усиновлювач був записаний матір’ю, батьком усиновленої ним дитини, він може бути позбавлений батьківських прав за наявності підстав, встановлених у статті 164 Сімейного Кодексу.

Наслідки позбавлення батьківських прав

У разі позбавлення усиновлювача батьківських прав настають наслідки, встановлені статтею 166 Сімейного Кодексу.

У разі смерті усиновлювача, позбавленого батьківських прав, дитина отримує право на спадкування на загальних підставах.

Батьківські права усиновлювача можуть бути відновлені відповідно до положень статті 169 статті 164 Сімейного Кодексу.

У ч. 1 ст. 242 Сімейного Кодексу встановлено правило, відповідно до якого усиновитель може бути позбавлений батьківських прав, які він придбав у результаті усиновлення, у порядку, передбаченому законом.

Відомо, що позбавлення батьківських прав є мірою сімейно-правової відповідальності, яка настає при винній поведінці батьків або одного з них на підставах та в порядку, передбаченому законом.

Підстави позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав усиновлювача допускається лише у судовому порядку.

Обов’язковою умовою застосування до усиновлювача такої правової санкції є запис його на підставі рішення суду про усиновлення у Книзі реєстрації народжень матір’ю, батьком усиновленої ним дитини.

Крім того, усиновлювач може бути позбавлений батьківських прав лише за наявності однієї з передбачених законом підстав для позбавлення батьківських прав.

При позбавленні усиновлювача батьківських прав наступають наслідки, передбачені у ст. 166 Сімейного Кодексу.

Право на спадкування при позбавленні батьківських прав

Законодавець встановлює важливе правило, відповідно до якого у разі смерті усиновителя, позбавленого батьківських прав, дитина отримує право на спадкування на загальних підставах.

Відповідно до ст. 1260 Цивільного Кодексу у разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з одного боку, та усиновитель та його родичі – з іншого, прирівнюються до родичів за походженням.

Усиновлений та його нащадки не успадковують згідно із законом після смерті батьків усиновленого, інших його родичів за походженням по висхідній лінії.

Батьки усиновленого та інші його родичі за походженням по висхідній лінії не успадковують після смерті усиновленого та його нащадків.

Якщо за рішенням суду про усиновлення збережено правовий зв’язок між усиновленим та його бабкою, дідом, братом та сестрою за походженням, то у разі смерті його бабки, діда за походженням, усиновлений має право на спадкування за правом подання, а у разі смерті його брата, сестри за походженням – має право на спадкування як спадкоємець другої черги.

У разі смерті усиновленого його бабця, дід, брат, сестра за походженням, з якими було збережено правовий зв’язок, успадковують на загальних підставах.

Відновлення батьківських прав

Усиновлювач, позбавлений батьківських прав, має право на звернення до суду з позовом про поновлення їх у батьківських правах.

Суд при розгляді справи про відновлення усиновлювача у батьківських правах перевіряє, наскільки змінилася його поведінка, а також обставини, які були підставою для позбавлення його батьківських прав, та ухвалює рішення відповідно до інтересів дитини.

Батьківські права усиновлювача можуть бути відновлені відповідно до правил, встановлених ст. 169 Сімейного Кодексу.

Водночас закон не дозволяє відновлення у батьківських правах, якщо дитина була усиновлена та усиновлення не скасовано або не визнано недійсним судом, а також у разі якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Позбавлення усиновлювача батьківських прав здійснюється з метою захисту інтересів дитини.

Тому і теорії сімейного права наголошується, що, поклавши в основу саме інтереси дитини, можна відзначити кілька відмінних ознак між інститутами позбавлення усиновлювача батьківських прав та скасування усиновлення:

У разі позбавлення батьківських прав є можливість їхнього відновлення.

Аспекти позбавлення батьківських прав

  1. У разі позбавлення батьківських прав дитина може бути залишена у квартирі усиновлювача, а вона сама виселена з неї. При скасуванні усиновлення такі наслідки неможливі.
  2. Позбавлення батьківських прав не виключає усиновленої дитини серед спадкоємців за законом. Скасування усиновлення цього не передбачає.
  3. Позбавлення батьківських прав не розриває зв’язків між усиновлювачем та дитиною. Такий зв’язок припиняється у разі скасування усиновлення. Тому з усиновлювача, позбавленого батьківських прав, аліменти можуть стягуватися у всіх випадках.
  4. При позбавленні батьківських прав дитина залишається у родинному середовищі усиновлювача і таким чином має шанс на турботу з боку “законних” діда (бабки) та на аліменти від них. При скасуванні усиновлення дитина зазвичай повертається в нікуди.

Часті питання адвокату

Чи успадковує усиновлена дитина після смерті її батьків?
Чи можливо поновити батьківські права після їх позбавлення?
Чи можливо відновити батьківські права на дитину, якщо вона була усиновлена?
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: