Виникнення права спільної сумісної власності подружжя Якщо майно дружини, чоловіка під час шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок загальних трудових чи грошових витрат або витрат іншого з…

Право подружжя на поділ майна Дружина та чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Дружина та чоловік…

Право на майно жінки та чоловіки, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою Якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у…

Розмір часток майна дружини та чоловіка, що є об’єктом права спільної сумісної власності При розподілі майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та…

Накладення стягнення на майно подружжя По зобов’язанням одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і частку у праві спільної сумісної власності подружжя, виділену…

Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є: майно, придбане нею, до шлюбу; майно, придбане нею, їм під час шлюбу, але виходячи…

Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя Майно, набуте подружжям під час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з…

Об’єкти права спільної сумісної власності Об’єктами права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-які речі, крім виключених із цивільного обороту. Об’єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата,…

Осуществление супругами права общей совместной собственности

Здійснення подружжям права спільної сумісної власності Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування та розпорядження майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше…

Право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності Дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. При…