Рішення суду про усиновлення

Рішення суду про усиновлення

Суд, ухвалюючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення, зокрема:

 • стан здоров’я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини;
 • мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;
 • мотиви того, чому інший з подружжя не хоче бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення;
 • взаємовідповідні особи, які бажають усиновити дитину, і дитину, а також те, як довго ця особа піклується про дитину;
 • особистість дитини та стан її здоров’я;
 • ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити.

Усиновлення через суд

При дотриманні всіх умов, встановлених цим Кодексом, здатності особи, яка бажає усиновити дитину, забезпечити стабільні та гармонійні умови для життя дитини, суд ухвалює рішення, яким оголошує ця особа усиновлювачем дитини.

Суд не може відмовити особі в усиновленні на тій підставі, що вона вже має або може народити дитину.

Суд, ухвалюючи рішення про усиновлення повнолітньої особи, враховує мотиви, на підставі яких особи бажають усиновлення, можливість їхнього спільного проживання, їх сімейний стан та стан здоров’я, а також інші обставини, що мають істотне значення.

Процедура усиновлення дитини в Україні

Усиновлення являє собою правовий інститут, покликаний створити між усиновлювачем та усиновленим відносини, найбільш близькі до тих, що виникають між батьками та їхніми дітьми.

Сімейне законодавство (ч. 1 ст. 207 Сімейного Кодексу) виходить із того, що зазначені правові наслідки усиновлення виникають лише за умови його провадження за рішенням суду.

Тому всі процесуальні дії суду, заявників та інших заінтересованих осіб, які здійснюються ними у процесі розгляду та вирішення справи про усиновлення. Процесуальні дії мають бути спрямовані на те, щоб у результаті судом було ухвалено законне та обґрунтоване рішення, з набранням якого законної сили настають усі правові наслідки усиновлення, передбачені ст. 232 Сімейного Кодексу.

Тому, з огляду на важливі правові наслідки, що настають у зв’язку із набранням рішення суду про усиновлення в законну силу, у ч. 1 ст. 224 Сімейного Кодексу встановлено, що суд, ухвалюючи рішення про усиновлення, повинен враховувати обставини, які мають суттєве значення.

Умови усиновлення в Україні

Зокрема, суд має враховувати:

 • стан здоров’я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину,
 • його сімейний стан та умови проживання,
 • ставлення до виховання;
 • мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;
 • мотиви того, чому інший з подружжя не хоче бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення;
 • взаємовідповідні особи, які бажають усиновити дитину, і дитину, а також те, як довго ця особа піклується про дитину;
 • особистість дитини та стан її здоров’я;
 • ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити.

За дотримання всіх умов усиновлення, встановлених сімейним законодавством, а саме за наявності згоди батьків дитини на усиновлення (ст. 217 Сімейного Кодексу), згоди самої дитини на усиновлення (ст. 218 Сімейного Кодексу), згоди іншого з подружжя, якщо вона не є усиновлювачем дитини (ст. 220 Сімейного Кодексу), згоди у випадках, встановлених законом, опікуна або піклувальника, а також органу опіки та піклування, установи охорони здоров’я або навчального закладу на усиновлення дитини (статті 221, 222 Сімейного Кодексу), а також за умови, що суд переконається, що усиновлення відповідає інтересам дитини і що особа, яка бажає усиновити дитину, здатна виховувати її та забезпечити їй стабільні та гармонійні умови для її життя, вона ухвалює рішення, яким оголошує ця особа усиновителем дитини.

Суд не може відмовити особі, яка бажає усиновити дитину, в усиновленні на тій підставі, що вона вже має або може мати в майбутньому дитину.

При усиновленні повнолітньої особи суд, ухвалюючи рішення про її усиновлення, повинен враховувати мотиви, на підставі яких усиновлювач та усиновлювана повнолітня особа бажають усиновлення, можливість їхнього спільного проживання, їх сімейний стан, стан здоров’я, а також інші обставини, що мають істотне значення.

Часті питання адвокату

Чи може суд відмовити в усиновленні особі, яка вже має дітей?
Чи важливо те, як ставиться дитина до особи, яка бажає її усиновити?
Які існують умови для ухвалення позитивного рішення судом у справі про усиновлення?
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: