Аліменти на повнолітніх

Сімейний адвокат
Скрябін Олексій Миколайович
Скрябін Олексій Миколайович
доктор юридичних наук
Вітаю! У цій статті я Вам розповім про аліментні зобов’язання батьків, про аліменти на повнолітніх непрацездатних дітей, про обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання, про розмір аліментів на повнолітніх дочка, сина, про застосування норм Сімейного Кодексу до відносин за обов’язками батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, ознайомившись з матеріалом статті «Аліменти на повнолітніх» на сайті advokat-dnepropetrovsk.com Ви знайдете відповіді для себе щодо цього питання.

Аліменти на повнолітніх

Батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.

У СК встановлено підстави виникнення аліментного зобов’язання між батьками та їх повнолітніми непрацездатними, які потребують матеріальної допомоги дочкою, сином.

Зазначене зобов’язання належить до аліментних зобов’язань першої черги.

Аліментні зобов’язання батьків

Аліментне зобов’язання за утримання батьками своїх повнолітніх дочки, сина – це правовідносини, внаслідок якого батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх доньку, сина, підставою виникнення якого є сукупність наступних юридичних фактів:

 • родинний зв’язок батьків та дітей або усиновлення;
 • непрацездатність повнолітніх доньки, сина;
 • потреба в матеріальній допомозі (одержанні аліментів);
 • можливість батьків надавати матеріальну допомогу.

Зазначені у законі юридичні факти у своїй сукупності утворюють юридичний склад, необхідний і достатній виникнення аліментного зобов’язання за змістом батьками своїх повнолітніх дочки, сина.

За відсутності хоча б однієї з умов, зазначених у СК, аліментне зобов’язання щодо утримання батьками своїх повнолітніх доньок, сина не виникає.

Споріднений зв’язок батьків та дітей визначається відповідно до правил, встановлених нормами Сімейного Кодексу.

Зв’язатися з адвокатом

Аліменти на повнолітніх непрацездатних дітей

Непрацездатність одержувача аліментів визначається за медичними критеріями — він повинен бути визнаний у встановленому законом порядку інвалідом I, II або III групи (у цих випадках не має значення, коли настала непрацездатність — до або після досягнення повноліття) або за віковими ознаками — він повинен досягти пенсійного віку, встановленого законом

Потреба матеріальної допомоги означає брак коштів, необхідних для підтримки нормальної життєдіяльності особи.

Звісно ж, що потреба повнолітніх дочки, сина матеріальної допомоги повинна визначатися стосовно прожиткового мінімуму, встановленому законом.

Тому з урахуванням змісту в Сімейному Кодексі вказівки про можливість застосування аналогії закону до сімейних відносин, які не врегульовані Сімейним Кодексом, при визначенні потреби необхідно виходити з критеріїв, встановлених у Сімейному Кодексі.

Таким чином, повнолітні непрацездатні дочка, син потребують матеріальної допомоги у разі, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання майна, інші доходи не забезпечують прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Необхідною умовою утримання батьками повнолітніх дочки, сина, є їхня можливість надавати матеріальну допомогу.

Отже, якщо судом буде встановлено, що заробітна плата, пенсія, доходи від використання майна, інші доходи не забезпечують батькам прожиткового мінімуму, встановленого законом, то на них не може бути покладено обов’язок надання матеріальної допомоги.

Аліменти з повнолітнім недієздатним дочці, сину, нужденним в матеріальній допомозі, у випадку визнання їх інвалідами I, II або III групи присвоюється на термін інвалідності, а недієздатним по віку — довічно.

За злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання повнолітніх дітей, які перебувають на утриманні батьків, винні батьки притягуються до кримінальної відповідальності на підставі Кримінального Кодексу.

Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання

 1. Якщо повнолітня дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу;
 2. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання;
 3. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той із батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі донька, син, які продовжують навчання.

У СК встановлено підстави виникнення аліментного зобов’язання між батьками та їх повнолітньою дочкою, сином, які продовжують навчання, після досягнення повноліття та у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги.

Зазначене аліментне зобов’язання – це правовідносини, внаслідок якого батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх працездатних дочку, сина, підставою виникнення якого є сукупність наступних юридичних фактів:

 • продовження навчання дочкою, сином після досягнення повноліття;
 • недосягнення дочкою, сином встановленого законом віку – 23 років;
 • потреба дочки, сина у зв’язку з навчанням матеріальної допомоги;
 • можливість батьків надавати матеріальну допомогу.

Зазначені юридичні факти у своїй сукупності утворюють юридичний склад, необхідний та достатній для виникнення аліментного зобов’язання за утримання батьками своїх повнолітніх доньок, синів, які продовжують навчання.

Якщо немає жодної з умов, встановлених Сімейним Кодексом, то аліментне зобов’язання за утримання батьками своїх повнолітніх доньки, сина, які продовжують навчання, не виникає.

Відповідно до Сімейного Кодексу аліментне зобов’язання щодо утримання батьками своїх повнолітніх доньки, сина, які продовжують навчання, припиняється у зв’язку із припиненням їх навчання до досягнення 23 років (наприклад у зв’язку із закінченням терміну навчання у навчальному закладі, припиненням навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки, відрахуванням з навчального закладу через академічну заборгованість тощо), а також у зв’язку з досягненням дітьми, які продовжують навчання, 23 роки.

Відповідно до Сімейного Кодексу право на звернення до суду про стягнення аліментів має той із батьків, з ким проживає донька, син, а також донька, син, які продовжують навчання.

Звісно ж, навряд чи виправдано встановлення законі правила у тому, що декларація про звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той із батьків, з яким проживають повнолітня дочка, син, продовжують навчання, оскільки батьки є законними представниками своїх повнолітніх дітей і тому немає права пред’являти позови про стягнення аліментів з їхньої зміст.

Зв’язатися з адвокатом

Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина

 1. Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі та (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у Сімейному Кодексі.
 2. При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання іншим з батьків, дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.

У СК встановлено загальні правила визначення розміру аліментів на повнолітню дочку, сина.

Розмір аліментів на повнолітніх дочка, сина визначає суд у твердій грошовій сумі та (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів.

При цьому суд враховує стан здоров’я та матеріальне становище отримувача аліментів, стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина.

Суд враховує також інші обставини, що мають істотне значення.

Суд при визначенні розміру аліментів, що стягуються з одного з батьків, обов’язково бере до уваги можливість надання утримання іншим з батьків, іншим з подружжя, а також повнолітніми дітьми.

Водночас утримання батьками повнолітніх доньки, сина, які потребують матеріальної допомоги, може здійснюватися з ініціативи платника аліментів відповідно до вимог, встановлених Сімейним Кодексом, а також шляхом укладання договору про сплату аліментів на повнолітню дочку, сина за правилами, встановленими Сімейним Кодексом.

У зазначених випадках або сам платник аліментів, з ініціативи якого вони утримуються із заробітної плати, пенсії, стипендії, визначає розмір аліментів, або батьки — у договорі про сплату аліментів на повнолітніх дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, який вони укладають.

Проте розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина відповідно до правил Сімейного Кодексу за жодних обставин не може бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зв’язатися з адвокатом

Застосування норм Сімейного Кодексу до відносин за обов’язками батьків утримувати повнолітніх дочку, сина

До відносин між батьками та дочкою, сином щодо надання їм змісту застосовуються норми Сімейного Кодексу.

У СК регулюються конкретні сімейні відносини, оскільки вони мають відсилочний характер.

У зв’язку з тим, що аліментні зобов’язання щодо утримання батьками своїх повнолітніх доньки, сина на підставах, зазначених у Сімейному Кодексі, належать до аліментних зобов’язань першої черги, то в статті, що коментується, встановлено положення про те, що до відносин за утримання батьками повнолітніх дочки, сина застосовуються норми сімейного законодавства про утримання аліментів з ініціативи платника аліментів на підставі його заробітної плати, пенсії, стипендії відповідно до вимог, встановлених Сімейним Кодексом; про їх зміст шляхом укладання батьками договору про сплату аліментів за правилами, встановленими Сімейним Кодексом; про припинення права на аліменти у зв’язку з придбанням повнолітньою дочкою, сином права власності на нерухоме майно на підставі Сімейного Кодексу, а також норми про час, з якого стягуються аліменти, та про зміну розміру аліментів.

Крім того, до відносин між батьками та повнолітньою дочкою, сином з надання їм змісту застосовуються норми про стягнення аліментів за минулий час та заборгованість за аліментами; про порядок визначення заборгованості за аліментами, присудженими на частку від заробітку (доходу) платника аліментів; про відповідальність за прострочення сплати аліментів, а також про встановлення строку сплати заборгованості за аліментами та підстави звільнення від сплати заборгованості за аліментами.

Також на сайті advokat-dnepropetrovsk.com сімейного адвоката Скрябіна Олексія Миколайовича для Вас можуть бути корисними наступні матеріали: аліменти в частці від заробітку, аліменти у твердій грошовій сумі, аліменти на повнолітніх, звільнення батьків від сплати аліментів, договір між батьками про сплату аліментів, розлучення через суд.

Часті питання адвокату

Яке покарання передбачено для батьків, які ухиляються від обов'язку утримувати повнолітніх непрацездатних дітей?
До скільки років батьки мають утримувати своїх дітей, які продовжують навчатися?
Який мінімальний розмір аліментів на повнолітню дочку, сина?
Сімейний адвокат
Скрябіна Дар'я Сергіївна
Скрябіна Дар'я Сергіївна
кандидат юридичних наук
Якщо стаття « Аліменти на повнолітніх » була для Вас цікавою і Ви дізналися щось корисне для себе, то ставте лайк цій статті, а також підписуйтесь на наш ютуб-канал , щоб не пропустити нові відео.
Інформація про нас

Аліменти на повнолітніх

Корисні матеріали сайту advokat-dnepropetrovsk.com :

 

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Яке покарання передбачено для батьків, які ухиляються від обов'язку утримувати повнолітніх непрацездатних дітей?
За злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання повнолітніх дітей, які перебувають на утриманні батьків, винні батьки притягуються до кримінальної відповідальності на підставі Кримінального Кодексу.
До скільки років батьки мають утримувати своїх дітей, які продовжують навчатися?
Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.
Який мінімальний розмір аліментів на повнолітню дочку, сина?
Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина відповідно до правил Сімейного Кодексу за жодних обставин не може бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.