Заперечення батьківства

Сімейний адвокат
Скрябін Олексій Миколайович
Скрябін Олексій Миколайович
доктор юридичних наук
Вітаю! У цій статті я Вам розповім про заперечення батьківства особою, записаною батьком дитини, про право на оскарження батьківства, про судове заперечення батьківства, про рішення суду про заперечення батьківства, як скласти позов про заперечення батьківства, про виключення записів про батька з актового запису про народження дитини, про право матері дитини на заперечення батьківства свого чоловіка. Ознайомившись з матеріалом статті «Заперечення батьківства» на сайті advokat-dnepropetrovsk.com Ви знайдете відповіді для себе щодо цього питання.

Заперечення батьківства особою, записаною батьком дитини

 1. Особа, записана батьком дитини відповідно до сімейного законодавства, має право оскаржити своє батьківство, пред’явивши позов про виключення запису про нього як батька з актового запису народження дитини;
 2. У разі доказу відсутності кровної спорідненості між особою, записаною батьком, та дитиною суд ухвалює рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового запису про її народження;
 3. Заперечення батьківства можливе лише після народження дитини та до досягнення нею повноліття;
 4. Заперечення батьківства неможливе у разі смерті дитини;
 5. Не має права заперечувати батьківство особу, записану батьком дитини, якщо у момент реєстрації себе батьком дитини вона знала, що не є батьком, а також особа, яка дала згоду на штучне запліднення своєї дружини;
 6. На вимогу чоловіка про виключення запису про нього як батька з актового запису народження дитини позовна давність не застосовується.

Право на оскарження батьківства

Можливість заперечення батьківства (материнства) передбачена у Кодексі про шлюб та сім’ю в Україні.

Сімейний Кодекс регулює питання про заперечення батьківства та материнства.

Кодекс про шлюб і сім’ю в Україні встановлює, що особа, записана як батько або мати дитини в Книзі реєстрації народжень або особа, яка фактично є батьком дитини, у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав має право оскаржити зроблений запис протягом року з того часу, коли йому стало або мало стати відомо про зроблений запис.

Наведене положення, у Кодексі про шлюб та сім’ю в Україні, надає можливості заперечення батьківства ширше, оскільки згідно з буквальним змістом особа, записана батьком дитини, може оскаржити зроблений запис лише у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав.

Зв’язатися з адвокатом

Судове заперечення батьківства

Судова практика допускає можливість оскарження батьківства та за життя матері.

Ухвала Пленуму Верховного Суду України  “Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України” передбачає, що відповідно до Кодексу про шлюб та сім’ю в Україні, в судовому порядку батьківство (материнство) може бути оскаржене як у випадках, коли в акті про реєстрацію народження батьками дитини зазначені особи, які перебувають між собою у зареєстрованому шлюбі, так і тоді, коли батьками дитини на основі спільної заяви батька та матері дитини записані особи, які не перебувають у шлюбі.

Слід зазначити, що Сімейний Кодекс, передбачаючи можливість заперечення батьківства, не пов’язують цю можливість зі смертю матері або позбавленням батьківських прав.

При заперечуванні батьківства чи материнства необхідно довести, що особа, записана як батько або мати дитини, насправді не є біологічним батьком або матір’ю дитини.

Тягар доказування лежить на обличчі, що заперечує батьківство або материнство.

Сімейний Кодекс передбачає, що особа, записана батьком дитини, у випадках:

 • зачаття та (або) народження дитини у шлюбі;
 • народження дитини під час реєстрації повторного шлюбу з її матір’ю;

Також на сайті advokat-dnepropetrovsk.com сімейного адвоката Скрябіна Олексія Миколайовича для Вас можуть бути корисними наступні матеріали: аліменти в частці від заробітку, аліменти у твердій грошовій сумі, додаткові витрати на дитину, договір між батьками про сплату аліментів, зменшення та збільшення розміру аліментів (зміна), аліменти на повнолітніх.

Подання спільної заяви до РАГСу жінкою та чоловіком, які не перебувають у шлюбі між собою; про визнання чоловіка батьком дитини, подання заяви чоловіком, який не одружений з матір’ю дитини, до державного органу реєстрації актів цивільного стану про визнання себе батьком дитини, має право оскаржити своє батьківство, пред’явивши позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини.

Тягар доказування, як було зазначено, лежить на особі, яка заперечує батьківство, материнство.

Зв’язатися з адвокатом

Рішення суду про заперечення батьківства

У разі доведеності відсутності кровної спорідненості між особою, яка записана батьком та дитиною, суд постановляє рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового запису про народження.

Заперечення батьківства можливе лише після народження дитини та до досягнення нею повноліття.

Положення Сімейного Кодексу, згідно з яким особа, записана батьком дитини, має право оскаржити своє батьківство, пред’явивши позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження, викликає зауваження.

Позов про заперечення батьківства

Представляється, що при пред’явленні позову про оскарження батьківства особа, записана як батько дитини (позивач), вимагає, щоб суд визнав відсутність споріднених правовідносин між нею та дитиною, батьком якої вона записана.

Предметом позову про оскарження батьківства є вимога про визнання судом відсутності родинних правовідносин між особою, записаною батьком дитини, та дитиною.

У разі подається позов про визнання.

Оскільки позивач просить суд визнати відсутність родинних правовідносин між нею та дитиною, такий позов про визнання, як зазначають у літературі, є негативним (негативним).

Відповідачем за цим позовом є дитина, батьком якої записано позивач, а не державний орган реєстрації актів цивільного стану.

Інтереси дитини, якого пред’явлено зазначений позов, представлятимуть його мати, опікун, піклувальник, які діють від імені дитини.

У разі задоволення судом позову про заперечення батьківства (материнства) на підставі рішення суду з актового запису про народження дитини виключається запис про батька (матері) дитини.

Зв’язатися з адвокатом

Виключення записів про батька з актового запису про народження дитини

Сімейний Кодекс зазначає, що особа, яка заперечує своє батьківство, може пред’явити позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини.

У Сімейному Кодексі передбачено право особи, записаної батьком, матір’ю дитини звернутися до суду з позовом про виключення відомостей про нього як про батька, матір дитини з актового запису про народження дитини.

Таким чином, у Сімейному Кодексі вимога про заперечення батьківства (материнства) називається позовом.

У цивільному процесі є три види проваджень: позовне провадження, провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, і особливе провадження.

Для позовного провадження характерна наявність спору про громадянське право.

При цьому суперечка про право цивільне розуміється в широкому значенні слова, тобто в позовному провадженні розглядаються суперечки, що виникають із цивільних, сімейних, трудових, земельних, екологічних правовідносин.

Для провадження у справах, що виникають з адміністративних правовідносин, характерно, що розглядається суперечка про законність адміністративного акта, дій адміністративних органів та посадових осіб.

Суб’єкти матеріальних правовідносин, суперечка яких розглядає суд у даному виді провадження, перебувають, як правило, у відносинах влади та підпорядкування.

Для справ, які розглядаються у порядку особливого провадження, характерно, що при розгляді цієї категорії справ відсутня суперечка про право.

Метою розгляду справ особливого провадження є встановлення певних юридичних фактів.

При пред’явленні вимоги про заперечення батьківства (материнства) є суперечка, що з сімейних правовідносин.

При пред’явленні цих вимог особа, записана як батько, мати дитини, вимагає, щоб суд визнав відсутність між нею та дитиною сімейних правовідносин. Тож у разі, як було зазначено, є негативний позов про визнання.

Як зазначено у Сімейному Кодексі, заперечення батьківства неможливе у разі смерті дитини.

Відповідно до Сімейного Кодексу немає права оскаржувати батьківство обличчя, записане батьком дитини, якщо на момент реєстрації себе батьком дитини вона знала, що є батьком.

А також особа, яка дала згоду на штучне запліднення своєї дружини.

Це положення зазначено у Кодексі про шлюб та сім’ю в Україні, а також у ухвалі Пленуму Верховного Суду України “Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України”.

Відповідно до Сімейного Кодексу на вимогу чоловіка про виключення запису про нього як батька дитини з актового запису про народження дитини позовна давність не застосовується.

Зв’язатися з адвокатом

Право матері дитини на заперечення батьківства свого чоловіка

 1. Жінка, яка народила дитину у шлюбі, має право оскаржити батьківство свого чоловіка;
 2. Вимога матері про виключення запису про її чоловіка як батька дитини з актового запису про народження дитини може бути задоволена лише у разі подання іншою особою заяви про своє батьківство;
 3. На вимогу матері про внесення змін до актового запису про народження дитини встановлюється позовна давність в один рік, що починається з дня реєстрації народження дитини.

Чинні сімейне законодавство передбачає, що жінка, яка народила дитину у шлюбі, має право оскаржити батьківство свого чоловіка.

У цьому випадку, як і за вимоги особи, записаної батьком дитини, про заперечення свого батьківства, повинен подаватися негативний (негативний) позов про визнання.

Сімейний Кодекс передбачає, що вимога матері про виключення запису про її чоловіка як батька дитини з актового запису про народження дитини може бути задоволена лише у разі подання іншою особою заяви про своє батьківство.

Звісно ж, обмеження, встановлене цією частиною щодо задоволення вимоги матері про оскарження батьківства свого чоловіка, не відповідає загальному положенню Сімейного кодексу, згідно з яким підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального Кодексу.

Тому якщо мати дитини зможе подати докази, що дають підстави суду зробити висновок, що її чоловік не є батьком дитини, такий позов має бути задоволений незалежно від подання іншою особою заяви про своє батьківство.

На вимогу матері про внесення змін до актового запису про народження дитини встановлюється позовна давність в один рік, що починається з дня реєстрації народження дитини.

Зв’язатися з адвокатом

Часті питання адвокату

Коли можна заперечити батьківство?
У якому разі особа не може заперечити свого батьківства?
Хто є відповідачем за позовом про заперечення батьківства?
Сімейний адвокат
Скрябіна Дар'я Сергіївна
Скрябіна Дар'я Сергіївна
кандидат юридичних наук
Якщо стаття «Заперечення батьківства» була для Вас цікавою і Ви дізналися щось корисне для себе, то ставте лайк цій статті. Переходьте та підписуйтесь на наш ютуб-канал і Ви завжди будете в курсі нововведень законодавства України у сфері сімейного права.
Інформація про нас

Заперечення батьківства

Корисні матеріали сайту advokat-dnepropetrovsk.com :

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: