Заява про усиновлення дитини

Заява про усиновлення дитини

Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Подання такої заяви через представника не допускається.

Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Порядок розгляду справ про усиновлення

Відповідно до Цивільного процесуального Кодексу справи про усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства належать до справ, що розглядаються судом у порядку особливого провадження.

Порядок розгляду та вирішення судами справ про усиновлення дітей, які проживають на території України, визначається Цивільним процесуальним Кодексом.

Такі справи підсудні місцевим судам за місцем проживання усиновлюваної дитини або за місцем проживання заявника (заявників), тобто є альтернативна підсудність.

Із заявою про усиновлення може звернутися до суду повнолітній дієздатний громадянин, не позбавлений батьківських прав, за умови, що різниця у віці між нею та дитиною, яку вона бажає усиновити, не менше 15 років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою за 18 років (ч. 2 ст. 211 Сімейного Кодексу).

Вимоги до заяви про усиновлення

Для порушення справи про усиновлення особа, яка бажає усиновити дитину, особисто подає до суду письмово заяву про усиновлення, яка відповідно до вимог, встановлених Цивільним процесуальним Кодексом, повинна містити:

  • назва суду, до якого подається заява;
  • прізвище, ім’я, по батькові, вік дитини, що усиновлюється;
  • його місце проживання;
  • клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини та запису заявника (заявників) батьками дитини, поінформованість про стан здоров’я дитини.

Правила подання заяви про усиновлення

До заяви обов’язково додається висновок органу опіки та піклування (відповідного відділу освіти) про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, а у випадках усиновлення дитини одним із подружжя — також письмову згоду на усиновлення іншого з подружжя.

Іноземці до заяви також додають дозвіл Центру з усиновлення дітей при Міністерстві освіти та науки України.

При поданні до суду заяви сплачується державне мито у розмірі 0,5 неоподатковуваним мінімумом доходу громадян (підпункт “е” п. 1 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”).

Подання до суду заяви про усиновлення через представника не допускається, хоча після порушення справи про усиновлення в суді закон не встановлює жодних перешкод для участі у справі судового представника заявника (заявників) за умови дотримання вимог, встановлених Цивільним процесуальним Кодексом.

Правило про те, що особа, яка бажає усиновити дитину та звернулася до суду із заявою про усиновлення, має право відкликати її у будь-який час, але лише до набрання рішенням суду про усиновлення в законну силу, встановлену у ч. 2 ст. 223 Сімейного Кодексу відповідає принципу диспозитивності, що діє в цивільному процесі.

Заява про усиновлення не може бути відкликана після набрання рішенням суду про усиновлення законної сили у зв’язку з тим, що у Цивільному процесуальному Кодексі встановлено умову набуття чинності рішення суду.

Водночас слід мати на увазі, що відповідно до правил, установлених пунктами 23-35, 40-48 Порядку передачі дітей на усиновлення, громадяни України, які виявили бажання усиновити дитину, повинні звернутися з письмовою заявою до відділу освіти за місцем свого проживання, а іноземці та особи без громадянства – до Центру з усиновлення дітей з проханням дати висновок про можливість бути усиновлювачами.

До заяви слід додати довідку з місця роботи про посаду та заробітну плату або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку, копію Свідоцтва про шлюб (якщо заявник перебуває у шлюбі); медичний висновок про стан здоров’я, виданий державною лікувально-профілактичною установою.

Відділ освіти на підставі заяви та перерахованих документів, а також акта обстеження житлово-побутових умов громадян, які виявили бажання усиновити дитину (із зазначенням біографічних даних, складу сім’ї, наявності власних дітей, інших відомостей), робить висновок про можливість цих громадян бути усиновлювачами.

Часті питання адвокату

У якому разі заява про усиновлення не може бути відкликана?
Хто може звернутися до суду із заявою про усиновлення?
Які вимоги щодо подання заяви про усиновлення іноземцями?
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: