Які обставини враховуються судом при визначенні розміру аліментів

Обставини, що враховуються судом щодо розміру аліментів

При визначенні розміру аліментів суд враховує:

  • стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
  • стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
  • наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
  • інші обставини, що мають важливе значення.

Розмір аліментів на дитину в Україні

Розмір аліментів на одну дитину за будь-яких обставин не може бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За загальним правилом батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення повноліття навіть у тому випадку, коли виконання цього обов’язку може призвести до неповного задоволення їх власних матеріальних і духовних потреб. Закон встановлює правило про те, що розмір аліментів на одну дитину не може бути нижчим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Разом про те щодо розміру аліментів, стягуваних з батьків дитини, зобов’язаних до сплати аліментів, суд повинен враховувати стан здоров’я та матеріальне становище дитини. Так, зокрема, якщо дитина страждає на тяжке захворювання або йому заподіяно каліцтво або вона є інвалідом, то суд при визначенні розміру аліментів, що стягуються на дитину, зобов’язаний враховувати зазначені обставини з метою збільшення їх розміру.

Крім того, при визначенні розміру аліментів суд повинен враховувати і матеріальне становище дитини, зокрема та обставина, що дитина працює та має достатній заробіток. Відповідно до ст. 21 Закону України „Про охорону дитинства” трудове повноліття настає з 16 років. За згодою одного з батьків або особи, яка його замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу особи, які досягли віку 15 років, якщо це не тягне за собою заподіяння шкоди їхньому здоров’ю та навчанню. У такому разі при визначенні розміру аліментів суд може зменшити частку заробітку (доходу), що підлягає стягненню як аліменти з того з батьків, який є їх платником.

Суд при визначенні розміру аліментів повинен враховувати стан здоров’я та матеріальний стан того з батьків, який є платником аліментів.

За яких обставин розмір аліментів може зменшитися

Якщо суд встановить, що батько, з якого стягуються аліменти, є інвалідом І, ІІ або ІІІ групи, то при визначенні розміру аліментів він повинен враховувати цю обставину з метою зменшення розміру аліментів, що стягуються з нього. І, навпаки, якщо суд при визначенні розміру аліментів, що стягуються на дитину з одного з батьків, встановить, що матеріальне становище останнього дозволяє утримувати дитину, то вона може збільшити частку заробітку (доходу), яка підлягає стягненню як аліменти з того з батьків, який є їхнім платником.

Закон виходить також із положення про те, що суд при визначенні розміру аліментів, які стягуються на дитину, повинен враховувати наявність у платника інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки; сина, яких за законом (відповідно до норм, що містяться в розділах 9, 15 та 16 СК) він зобов’язаний утримувати. Це пояснюється тим, що інші особи, зазначені у п. 3 ч. 1 ст. 182 СК, яких повинен утримувати платник аліментів, могли б виявитися менш забезпеченими матеріально, ніж дитина, на утримання якої стягуються аліменти. Тому суд щодо розміру аліментів може зменшити частку заробітку (доходу), яка підлягає стягненню як аліменти з того з батьків, який є їх платником.

При визначенні розміру аліментів суд повинен враховувати й інші обставини, що мають істотне значення, зокрема та обставина, що дитина, на утримання якої стягуються аліменти, не працює, але отримала майно у порядку спадкування або за договором дарування, що надає йому достатні кошти на своє зміст. Суд, враховуючи зазначені обставини, при визначенні розміру аліментів, що стягуються на утримання дитини, може зменшити частку заробітку (доходу), яка підлягає стягненню як аліменти з того з батьків, який є їх платником.

Все викладене однаково відноситься і до тих випадків, коли суд визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі (див. ст. 184 СК та коментар до неї).

Отже, розмір аліментів у кожному конкретному випадку визначає суд, зважаючи на різні обставини, передбачені ч. 1 ст. 182 СК.

Стягнення аліментів

Разом про те щодо частки заробітку (доходу) того з батьків, який зобов’язаний до сплати аліментів, суд зобов’язаний враховувати правило, що міститься у ст. 70 Закону України “Про виконавче провадження”, зокрема про те, що загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати 50% заробітної плати, що підлягає виплаті працівнику, у тому числі при утриманні за декількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на утримання із заробітної плати під час відбування виправних робіт та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. Розмір утримань із заробітної плати у цих випадках не може перевищувати 70%.

Зазначені правила застосовуються також при зверненні стягнення на належну боржнику пенсію, стипендію та інші доходи, зазначені у ст. 69 Закону України “Про виконавче провадження”.

Сімейне законодавство, як ми вже відзначали, встановлює мінімальний розмір аліментів на одну дитину (ч. 2 ст. 182 СК), але не встановлює їх максимального розміру.

Часті питання адвокату

Який мінімальний розмір аліментів на дитину?
Що враховується судом щодо розміру аліментів?
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: