Контроль за витратами аліментів

Який державний орган контролює цільове витрачання аліментів

Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснює орган опіки та піклування.

За заявою платника аліментів або з власної ініціативи орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів.

У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду із позовом щодо зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

Хто може розпоряджатися аліментами

За загальним правилом аліменти, отримані на дитину, є власністю того з батьків, на ім’я якого вони виплачуються, та повинні використовуватись за цільовим призначенням (див. ч. 1 ст. 179 Сімейного Кодексу та коментар до нього).

Правило про цільове використання аліментів поширюється на інших осіб, зазначених у ст. 179 Сімейного Кодексу, яким надано право розпоряджатися аліментами, отриманими на утримання дитини.

Використання аліментів, отриманих на дитину, за цільовим призначенням означає, що той із батьків (або інша особа, зазначена у ст. 179 Сімейного Кодексу), на ім’я якого вони виплачуються, зобов’язаний спрямовувати їх на забезпечення потреб дитини у харчуванні, одязі, навчанні, на створення гідних умов його життя та виключно на користь дитини.

Участь неповнолітньої дитини у розпорядженні аліментами

Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, отриманими на її утримання.

Однак навіть найретельніша регламентація обов’язків того з батьків (або інших осіб, зазначених у ст. 179 Сімейного Кодексу), на ім’я якого виплачуються аліменти, за їх цільовим використанням не виключає виникнення ситуацій, коли тій чи іншій причині аліменти використовуються не за цільовим призначенням.

Контроль органу опіки та піклування над витратами на аліменти

Тому закон встановлює правило, відповідно до якого за заявою платника аліментів або з власної ініціативи орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів.

Це положення відповідає правилам ст. 19 Сімейного Кодексу про участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.

Якщо орган опіки та піклування в процесі перевірки виявить факти нецільового витрачання аліментів, про що він повинен скласти висновок, то у платника аліментів виникає право на звернення до суду з вимогою про зменшення розміру аліментів або про внесення їх певної частини на особистий рахунок дитини до відділенні Державного ощадного банку України

Часті питання адвокату

Якими є дії платника аліментів у разі, якщо він дізнається, що мало
місце нецільове витрачання коштів?
Хто має право розпоряджатися коштами, які виплачуються як аліменти на дитину?
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: